Pakiety prawne i księgowe - NABÓR TRWA !

21 Styczeń, 2016 - 08:12 -- Administrator

Informujemy, iż Lider projektu OWES (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) prowadzi nabór wniosków na pakiety księgowe oraz pakiety prawne.

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych i księgowych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z usług OWES po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego, pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Usługi specjalistyczne prawne oraz księgowe przyznawane są w formie pakietów prawnych i księgowych (odrębnie) po 10 h doradztwa. Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z dwóch pakietów prawnych i dwóch pakietów księgowych.

Formularze będą oceniane w oparciu o zasady oceny określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES subregionu południowego. Formularz zgłoszeniowy do usług księgowych i prawnych  znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej” oraz w zakładce OFERTA „Pakiety księgowe, marketingowe, prawne”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wsparciem w formie pakietów księgowych i prawnych.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia BCP, za pośrednictwem poczty, a także elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego  formularza na adres owes@bcp.org.pl 

Tags: