Pakiet marketingowy dla organizacji pozarządowych - III edycja

31 Październik, 2023 - 13:35 -- OWES

Pakiet marketingowy to wsparcie przeznaczone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z terenu subregionu południowego (powiat bielski, żywiecki, cieszyński, m. Bielsko-Biała), które chcą promować swoje produkty, usługi, działania, przyczyniające się do ich ekonomizacji.

Pakiet marketingowy zakłada wsparcie finansowe w kwocie do 5 000 zł brutto dla jednego podmiotu z przeznaczeniem na: kampanię reklamową w social mediach i/lub filmu promującego działalność podmiotu i/lub sesję zdjęciową produktu/usługi.

Podmioty muszą spełniać trzy przesłanki łącznie:
a) mają swoją siedzibę/oddział na terenie Subregionu południowego,
b) ich działania wpływają na zwiększenie ekonomizacji podmiotu,
c) nie otrzymały pakietu marketingowego w ramach pierwszej i drugiej edycji projektu tj. w 2021 i 2022 roku.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 8.11.2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu).

Formularze zgłoszeniowe można składać mailowo na adres: owesbielsko@gmail.com (skan formularza podpisany zgodnie z reprezentacją zgłoszoną w KRS).

Regulamin oraz wniosek dostępne poniżej: