Ostatnia szansa na preferencyjną pożyczkę TISE z ES Funduszu!

19 Styczeń, 2015 - 13:33 -- OWES

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE SA jeszcze tylko do czerwca będzie prowadziło specjalistyczny fundusz dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i proponuje pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu wynoszącym od 0,56 do 1,13% w skali roku, bez żadnych dodatkowych opłat!

Celem tak skonstruowanego instrumentu finansowego jest wzmocnienie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych, ale również organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W ciągu półtora roku funkcjonowania ES Funduszu TISE udzieliło 230 pożyczek na kwotę ponad 21 mln zł.

Przypominamy, iż Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pomaga w przygotowaniu stosowengo wniosku. Zachęcamy do rozwoju i skorzystania z oferty TISE.

Na stronie internetowej www.esfundusz.pl zamieszczone są informacje o projektach sfinansowanych dzięki pożyczkom oraz najczęściej zadawane pytania.