Nabór wniosków w ramach PFRON 2020 w PUP w Cieszynie rozpoczęty

3 Czerwiec, 2020 - 15:28 -- OWES

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od dnia dzisiejszego, tj. od 03 czerwca 2020r. przyjmuje wnioski o sfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Cieszynie;
  • zorganizowania staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
  • podjęcia działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej zarejestrowanym osobom niepełnosprawnym bezrobotnym lub poszukującym pracy, niepozostających w zatrudnieniu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności na stronie PUP: https://cieszyn.praca.gov.pl/