Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

19 Maj, 2014 - 12:37 -- OWES

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu OWES subregionu południowego (POKL.07.02.02-24-013/12) informujemy, iż od dnia 26 maja do 06 czerwca 2014 zostaje ogłoszony nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Kompletne wnioski wraz z załącznikami  (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami i parafami) należy składać w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 – 16:00.

Niezbędne formularze oraz wzory oświadczeń zostaną przesłane Państwu drogą mailową jak również są dostępne na stronie internetowej projektu.
Wszelkich informacji na temat przedłużonego wsparcia  pomostowego udziela biuro projektu OWES subregionu południowego.