Nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

8 Listopad, 2018 - 15:48 -- OWES

Pragniemy poinformować o terminie rozpoczęcia rekrutacji na utworzenie miejsc pracy w:

• istniejących przedsiębiorstwach społecznych
– nabór prowadzony w sposób ciągły od dnia 19 listopada 2018 roku

• nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne – nabór prowadzony w dniach 19 listopada 2018 roku – 7 grudnia 2018 roku


Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania> Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych