Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Ekonomii Społecznej

5 Maj, 2016 - 11:05 -- OWES

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim - stanowisko Specjalisty ds. Ekonomii Społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Placu Opatrzności Bożej18.

Szczegóły

Oferty należy składać do 17 maja 2016r. (uwaga liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

Wydział Organizacji i Nadzoru, pok. 10

Plac Ratuszowy 1,43-300 Bielsko-Biała

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:" Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Ekonomii Społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich + Imię i nazwisko".

Tags: