"Miasto Światła w Bielsku-Białej"

1 Październik, 2018 - 14:38 -- OWES

Zapraszamy wszystkich do ciekawej inicjatywy w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej:

03 października w godzinach 19:30-20:30 odbędzie się spacer po Parku Włókniarzy zaznajamiający z tamtejszą infrastrukturą,
05 października od godziny 13:30 w budynku Ratusza będą odbywać się warsztaty na temat oświetlenia miasta.

W trakcie spotkania, każdy z uczestników przygotuje projekt oświetlenia jednego wybranego podczas spaceru elementu w Parku Włókniarzy.

Projekty od godziny 18:00 będą instalowane na miejscu, a od godziny 21:30 będzie możliwość obejrzenia pokazu wszystkich iluminacji. Dla uczestników warsztatów przewidziane jest wyżywienie (lunch, przerwa kawowa).

Chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 2 października 2018 r. do godziny 12:00.

Organizatorem jest Pracownia Miejska oraz Signify. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@bielsko-biala.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych
w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

HARMONOGRAM PROJEKTU

3 października (środa)
19:30-20:30 - spacer badawczy Park Włókniarzy
Spacer odbędzie się już 3 października (środa) i do udziału w nim chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić. Zależy nam, aby poznać perspektywę mieszkańców Bielska-Białej,
jak również osób bezpośrednio zaangażowanych w jego rozwój

5 października (piątek)

13:30 - Warsztaty - Ratusz, Plac Ratuszowy 1, sala sesyjna

13:30 - 14:00 - Rejestracja uczestników przy lunchu,

14:00 - 14:15 - Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu roli światła w mieście,

14:15 - 14:30 - Omówienie wniosków ze spaceru badawczego,
14:30 - 15:00 - Charakterystyka Parku Włókniarzy,
15:00 - 15:20 - Wybrane przykłady oświetlenia iluminacyjnego,
15:20 - 15:40 - Architektura światła,
15:40 - 16:00 - Przerwa kawowa
16:00 - 19:00 - Warsztaty - iluminacja,
19:00             - Poczęstunek
18:00 - 20:00 - Montaż sprzętu oświetleniowego w omawianym obszarze miasta – Park Włókniarzy
21:30 - 23:00 - Pokaz iluminacji stworzonej przez uczestników warsztatów.