Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

29 Listopad, 2016 - 11:32 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych (nabór w dniach 4.11.2016 - 18.11.2016 roku)

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES subregionu południowego. Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną przesłane karty ocen członków komisji. Szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia znajdują sie w kartach ocen.

Pliki do pobrania: