Kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

31 Maj, 2016 - 15:36 -- OWES

W związku z nieotrzymaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców przez dwie spółdzielnie socjalne biorące udział w projekcie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór odbędzie się w terminie 1.06.2016 roku do 14.06.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. W przypadku dalszego nieuzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym termin ten może ulec wydłużeniu. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w naborze wniosków o wsparcie pomostowe znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania-->Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych i są oznaczone literami WP.