Gwarancja dla spłaty kredytów dla PES uruchomione!

23 Październik, 2018 - 11:29 -- OWES

Informujemy, iż  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument zwrotny dla podmiotów ekonomii społecznej/PES/. W ramach Funduszu Gwarancyjnego zostały wyodrębione środki, które przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przez Banki zrzeszające, z którymi BGK zawarł w grudniu 2017 r. umowę o współpracy oraz przez przystępujące do współpracy w zakresie realizacji tej umowy zrzeszone banki spółdzielcze. Celem uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora podmiotów ekonomii społecznej. Instrument zakłada dzielenie ryzyka kredytowego z instytucją finansującą i umożliwienie wdrażania przez PES przedsięwzięć finansowanych kredytem oraz wypłatę z gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań.

W istocie udostępnianie są PES zabezpieczenia (gwarancje), dzięki którym PES będą w stanie spełnić wymogi związane z pozyskaniem kapitału na warunkach rynkowych,a w rezultacie wzmocnić swoją pozycję na rynku. Dzięki ograniczeniu ryzyka banków udzielających finansowania (możliwa wypłata z tytułu gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań), PES uzyskają dostęp do środków finansowych ze źródeł innych niż środki publiczne (europejskie i krajowe).

Jak skorzystać ze wsparcia? Wystarczy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji w Banku kredytującym.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na plakacie informacyjnym oraz na stronie: www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna 

Zapraszamy do skorzystania z oferty