Granty Fundacji PZU w ramach konkursu „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”do wzięcia

28 Czerwiec, 2018 - 09:32 -- OWES

Zapraszamy do aplikowania o grant w konkursie dotacyjnym „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach” Fundacji PZU. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Projekty powinny uwzględniać elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie wysoko oceniane będą projekty, które poza celami konkursu, o których mowa powyżej będą uwzględniać poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

Regulamin konkursu znajdziecie Państwo poniżej

Zapraszamy do aplikowania o grant.