Grant Lechstarter!

6 luty, 2017 - 12:06 -- OWES

Jeśli należycie do NGO, ruchu miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej lub jeśli działacie jako podmiot prawny pod inną postacią, możecie walczyć o fundusze na realizację projektów pozytywnie zmieniających Twoją najbliższą okolicę. Do zdobycia 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych i 10 grantów o wartości 50 tysięcy złotych. W sumie Leszek daje aż milion!

Jak to działa?

Jako podmiot prawny zgłaszacie swój projekt i zaznaczacie, o który z grantów walczycie. Jury programu LECHSTARTER weryfikuje wszystkie zgłoszenia i decyduje, które z projektów poddać pod głosowanie. Wnioski, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji, pojawiają się na stronie internetowej. Od momentu publikacji każdy będzie mógł na nie głosować.

Jak wygląda głosowanie?

To bardzo proste! Codziennie aż do zakończenia plebiscytu każdy może oddać aż dwa głosy: po jednym na projekt z dwóch kategorii grantów (100 000 tys zł lub 50 000 tys zł). Projekty z największą liczbą głosów wygrywają i zostaną zrealizowane.

Dokładne zasady akcji znajdziesz w Regulaminie.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo z zakresu przygotowania oferty konkursowej. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412