Spotkanie z przedstawicielem TISE - ES Fundusz dla podmiotów ekonomii społecznej

24 Lipiec, 2014 - 15:11 -- OWES

W dniu 23 lipca miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych - panem Filipem Wadowskim. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele różnych podmiotów ekonomii społecznej, którym przybliżono pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla trzeciego sektora. Głównym celem "ES Funduszu" jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą podmiotów ekonomii społecznej, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W trakcie spotkania przedstawione zostały warunki takiej pożyczki, której standardowe oprocentowanie wynosi 1.38%, a w określonych przypadkach może zostać obniżone do 0.69 %.

Miejsce spotkania "Klubokawiarnia Aquarium" nie było przypadkowe. Jest to lokal stworzony przez Fundację Kultury Kalejdoskop, która dzięki pożyczce z "ES Funduszu" mogła w ten sposób rozwinąć swoją działalność gospodarczą. Obecność Pani Prezes, która opowiedziała o swoim doświadczeniu  z "ES Funduszem" nadała spotkaniu wymiar praktyczny. Uczestnicy spotkania uzyskali zatem wyczerpujące i kompleksowe informacje na temat możliwości skorzystania z programu TISE. Było ciekawe i inspirująco. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu zaowocuje i stanie się inspiracją do rozszerzania oraz modernizowania prowadzonych działalności.