Dofinansowania FUNDACJI BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR. MARIANA KANTONA

17 Marzec, 2017 - 13:12 -- OWES

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

  •     oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
  •     przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
  •     popularyzowania wiedzy bankowej,
  •     niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
  •     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  •     ochrony środowiska,
  •     realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  •     upowszechniania kultury.

Szczegóły