CSR - Celuj w Swój Rozwój!

12 Maj, 2015 - 10:08 -- OWES

Od lipca Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiebiorczości będzie realizowało projekt " CSR - Celuj w Swój Rozwój!" finansowany ze środków Funduszu Incjatyw Społecznych.

Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała).

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) oraz przedsiębiorców we wspólne inicjatywy oparte o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez szerokie działania edukacyjne. Projekt ma za zadanie wzmocnić potencjał przedsiębiorczy trzeciego sektora przy wykorzystaniu jego zasobów i możliwości.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami. Warsztaty będą opierały się na przekazaniu przedstawicielom ngo wiedzy z zakresu CSR oraz wygenerowaniu pomysłów na stworzenie długofalowych relacji z biznesem. 

Podczas indywidualnego coachingu biznesowego i doradztwa marketingowego dla uczestników projektu powstaną oferty dla przedsiębiorców, które następnie będą dopasowywane do konkretnych potrzeb danej firmy.

Szczegóły dotyczące proejktu już wkrótce!