BIELSKI OWES WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ - FUNDACJĘ BYĆ RAZEM, SŁUŻBĘ ZDROWIA I BEZDOMNYCH z Cieszyna w walce z COVID – 19

26 Czerwiec, 2020 - 11:00 -- OWES

Pierwsze środki na walkę z COVID-19 zostały przeznaczone na wsparcie podmiotów walczących z COVID-19. Już od 25.06.2020r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego rozpoczął finansowanie tych działań. Kto otrzyma wsparcie od OWES? Zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem środowiska lokalnego wsparcie zostanie przeznaczone na zakup posiłków dla pracowników Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz osób bezdomnych wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie. Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem społecznym - Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie udało się skutecznie zrealizować to przedsięwzięcie. Pyszne posiłki z „Bistro na Wałowej” prowadzonej przez Fundację, od dzisiaj będą codziennie dostarczane do pracowników Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz osób potrzebujących pomocy wskazanych przez cieszyński MOPS. Właśnie poprzez takie działania można realnie wspierać przedsiębiorstwa społeczne w subregionie, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wystąpieniem COVID-19, a także pomóc tym najbardziej potrzebującym wsparcia.

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej oferujące produkty lub usługi tj. produkcja środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, przyłbic); usługi cateringowe, usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, zwłaszcza opiekuńcze lub asystenckie, sprzedaż środków higienicznych, usługi czyszczenia itp. mogą zwrócić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej i złożyć wniosek na zakup produktów lub usług.

Wszystkie informacje znajdziecie na stronie:
http://www.owes.bcp.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-na-zakup-produktowuslug-od-pesps

Wspólnie można więcej! Wspierajmy przedsiębiorczość społeczną i zmieniajmy świat na lepszy !!!
#OWESwspierajmysię #wspierajmylokalnychprzedsiębiorców