Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

27 Październik, 2022 - 10:11 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły).

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł biznesowy, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

26 Październik, 2022 - 12:01 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły).

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł biznesowy, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 28.09-13.10.22 prowadzony przez BCP po odwołaniach

25 Październik, 2022 - 14:04 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 28.09-13.10 prowadzony przez BCP

24 Październik, 2022 - 11:11 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BCP i BSA Teatr Grodzki

19 Październik, 2022 - 13:37 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 9 – 23 listopada 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Strony