Aktualności

Dotacja! Jest już termin naboru we wrześniu 2021!

12 Sierpień, 2021 - 09:51 -- OWES

Ogłaszamy kolejny termin naboru pomysłów na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Formularze pomysłów na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych lub przekształcanie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne należy do nas złożyć 

w terminie 06.09.2021-21.09.2021 

Wszystkich zaintersowanych naborem zapraszamy do kontaktu z naszymi Animatorkami.

Dotacje, Dotacje !!! Nabory już w sierpniu i wrześniu 2021

29 Lipiec, 2021 - 13:17 -- OWES

Dotacje na tworzenie biznesu społecznego - najbliższy nabór wrzesień 2021 !!!

Śląskie NOWEFIO 2021-2023 – mikro dotacje na rozwój i działania NGO i grup inicjatywnych 

• Masz pomysł na biznes społeczny?
• Szukasz źródeł finansowania swojej działalności?
• Chcesz tworzyć miejsca pracy i pozyskać dotacje?
• Chcesz rozwijać ciekawe inicjatywy lokalne i własną organizację?

STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaprasza na spotkania informacyjne:

Kiedy i gdzie?

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

22 Lipiec, 2021 - 14:12 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze ciągłym - nabór BCP

16 Lipiec, 2021 - 10:32 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Lista rankingowa organizacji, które złożyły zapotrzebowanie na pakiet marketingowy realizowany w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” zgodnie z zadaniem publicznym “Działasz! Pokaż się! Rozwijaj!”

9 Lipiec, 2021 - 13:11 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową organizacji, które złożyły zapotrzebowanie na pakiet marketingowy realizowany w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” zgodnie z zadaniem publicznym “Działasz! Pokaż się! Rozwijaj!” w naborze prowadzonym w dniach 31.05.2021 do 14.06.2021  roku przez Stowrzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Pakiet marketingowy jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Bielsko-Biała, w ramach zadania publicznego “Działasz! Pokaż się! Rozwijaj!”.

Strony