Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BSA Teatr Grodzki

20 luty, 2023 - 14:41 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 18 marca – 3 kwietnia 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Wyniki II etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

13 luty, 2023 - 12:43 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

8 luty, 2023 - 10:46 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Dołącz do naszego Zespołu OWES!

6 luty, 2023 - 14:13 -- OWES
  • Działasz społecznie ?
  • Pracujesz z lokalną społecznością?
  • Edukujesz?
  • Chcesz rozwijać ekonomię społeczną w regionie?

Dołącz do naszego Zespołu!!!

Szukamy pracownika na stanowisko Animatora/ki w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego.

Nabór pomysłów na ostatnie 3 miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych - nabór prowadzony przez BCP

23 Styczeń, 2023 - 11:00 -- OWES

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu OWES mamy jeszcze środki finansowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych na utworzenie trzech miejsc pracy.

Kwota przeznaczona na jedno stanowisko pracy to 27 000 zł dotacji oraz 7 800 zł wsparcia pomostowego.

Ze względu na czas realizacji projektu OWES do końca roku 2023, nie będzie możliwości skorzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Strony