Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przeds. społeczne - nabór prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

17 Kwiecień, 2023 - 11:48 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

12 Kwiecień, 2023 - 15:16 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły).

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł biznesowy, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Szkolenie „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

30 Marzec, 2023 - 13:09 -- OWES

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, które chcą dowiedzieć się jak starać się o status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie ze ścieżką przewidzianą w Ustawie o ekonomii społecznej  na szkolenie: „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.04.2023r. /wtorek/ w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-14.15.

Zakres szkolenia:

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BCP

24 Marzec, 2023 - 15:47 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 13 - 26 kwietnia 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

22 Marzec, 2023 - 13:52 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły).

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł biznesowy, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Strony