Aktualności

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

8 Maj, 2020 - 08:36 -- OWES

Informujemy, iż 12.05.2020r. rusza nabór wniosków na wsparcie dla NGO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program zapewnia wsparcie  finansowe dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Pożyczka płynościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej do 100tys.

6 Maj, 2020 - 08:39 -- OWES

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przeczytaj-zastosuj-działaj - jak zdalnie podejmować decyzje w NGO

5 Maj, 2020 - 08:00 -- OWES

Podejmowanie decyzji zdalnie w NGO - czyli część druga informacji Przeczytaj-zastosuj-działaj. Przepisy antykryzysowe wprowadziły rozwiązania, które pozwalają stowarzyszeniom i fundacjom na podejmowanie uchwał i organizowanie posiedzeń władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, nawet gdy ich statuty tego nie przewidują. Ma im to ułatwić funkcjonowanie w czasie epidemii.

Tym razem przedstawiamy jak to zrobić głosowanie obiegowe i posiedzenie on-line formalnie?:

RODO w NGO

4 Maj, 2020 - 11:38 -- OWES

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na webinarium organizowane przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej na temat: "RODO w NGO", którego celem jest przybliżenie tematyki wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO w organizacji pozarządowej. Kiedy? 11.05.2020r. o godz. 18:00-20:00. Webinarium poprowadzi ekspert Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, autor e-Poradnika RODO w NGO Łukasz Dudek.

Podczas webinaru poroszane będą następujące kwestie:

Strony