Aktualności

Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

3 Czerwiec, 2015 - 12:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest w trakcie prac nad stworzeniem internetowego katalogu przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Katalog ma na celu umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług. Będzie zawierał krótki opis każdego podmiotu, szczegółowe informacje na temat jego oferty wraz ze zdjęciami, dane teleadresowe.

Spółdzielnie socjalne w nowej perspektywie - spotkania informacyjne

2 Czerwiec, 2015 - 14:02 -- OWES

Serdecznie zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe, instytucje na spotkania dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej udzielać będą dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych w nowej perspektywie funduszy unijnych. Proces zakładania takiego podmiotu jest trudny i długotrwały dlatego już dzisiaj zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej.

Zaproszenie do udziału w forum organizowanym przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

2 Czerwiec, 2015 - 14:00 -- OWES

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z Bielska-Białej zaprasza do udziału w forum "Kreatywnie o Europie", które odbędzię się 9 czerwca 2015 roku. Forum skierowane jest do wszystkich osób, które chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół.

Zaproszenia na forum w załączniku poniżej. Informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.letsgetactive.eu/pl/

Projekt "Uaktywnij się!..." został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Tags: 

Przyjazna ekonomia społeczna - plener w Bestwinie!

29 Maj, 2015 - 14:18 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w plenerze pod nazwą "Przyjazna  Ekonomia Społeczna", które odbędzie się w ramach wydarzenia Święto Gminy Bestwina  w dniu 13 czerwca 2015 roku.

Wydarzenie plenerowe jest organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w ramach projektu „OWES subregionu południowego”

Strony