Aktualności

CSR

1 Lipiec, 2015 - 07:00 -- OWES
logo Fundacji Banku Pekao

 

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

Sugestie dotyczące przyszłego wsparcia OWES

25 Czerwiec, 2015 - 12:57 -- OWES

W chwili obecnej przygotowujemy się do realizacji  kolejnego projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoimi uwagami oraz sugestiami dotyczącymi wsparcia w przyszłym okresie programowania. Do tej pory w naszej ofercie znalazły się szkolenia, doradztwo, pakiety prawne, marketingowe, księgowe, wsparcie w zakładaniu spółdzielni socjalnych i inne. Jeśli mają Państwo propozycje ulepszeń wyżej wymienionych form wspracia prosimy o przekazanie informacji.

Zwycięzcy konkursu OWES!

25 Czerwiec, 2015 - 12:49 -- OWES

Podczas konferencji "Nowa perspektywa - nowe możliwości" został ogłoszony konkurs dla jej uczestników.

Pragniemy przedstawić laureatów, którzy w atrakcyjny sposób w formie wiersza-rymowanki przedstawili korzyści płynące dla NGO z ekonomizacji.

Nagrodzeni zostali:

1. Konrad Duszyński - Firma ConCred

2. Izabela Dziedzic- Stolarczyk - Stowarzyszenie "Wegierka"

3. Agnieszka Pysz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI

25 Czerwiec, 2015 - 11:23 -- OWES
konferencja "Nowa perspektywa-Nowe możliwości"

Pragniemy serdecznie podziękować tak licznie przybyłej grupie uczestników na zorganizowaną przez nas konferencję "Nowa perspektywa - Nowe możliwości". W dniu 24.06.2015r. byliśmy świadkami jak wiele przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców jest zainteresowanych podejmowaniem nowych wyzwań w nowym okresie finansowania 2014-2020. Podczas konferencji mieliśmy okazję dowiedzieć się w których kierunkach warto podążać, jakie przeszkody i bariery mogą się pojawić i jak je skutecznie pokonywać.

Folder dobrych praktyk już jest!

24 Czerwiec, 2015 - 00:00 -- OWES

W ramach pakietu badawczo-rozwojowego Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zbadało potrzeby rynkowe, przeanalizowało własne możliwości i testuje nowe usługi: księgowości, windykacji oraz szkoleń i doradztwa. Była to długa i ciężka praca, która ma swój finał w postaci publikacji, którą chcemy podzielić się z Wami.

Strony