Aktualności

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza na warsztaty.

9 Wrzesień, 2015 - 12:52 -- OWES

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza na warsztaty "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych" - do Bielska-Białej – 11 i 12 września!

Warsztaty skierowane są do słuchaczy/ członków/ pracowników/ współpracowników/ wolontariuszy uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji działających na rzecz seniorów, oraz osoby planujące powołać organizację działającą na rzecz seniorów mających ukończony 60 rok życia.

Regionalny konkurs grantowy dla ngo z terenów wsi i małych miast

3 Wrzesień, 2015 - 12:06 -- OWES

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży prowadzi nabór do regionalnego konkursu grantowego ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które mają przyczynić się do rozwoju u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ruszył!

2 Wrzesień, 2015 - 15:39 -- OWES

Konkurs FIO ruszył! Wnioski na inicjatywy obywatelskie mające na celu wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych (Priorytet 3) oraz wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich (Priorytet 4) można składać do 23 września 2015 roku. Ofertę należy złożyć elektronicznie przy użyciu Generatora Ofert FIO.

Priorytet 3 - "Aktywni obywatele" obejmuje m.in. takie działania jak:

Tags: 

Program Dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

2 Wrzesień, 2015 - 13:32 -- OWES

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu instytucje non-profit (m.in. organizacje pozarządowe) mogą otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

Strony