Aktualności

Nabór na spółdzielnie socjalne planowany na styczeń 2016

16 Grudzień, 2015 - 14:11 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego planuje przeprowadzić nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w styczniu 2016 roku.

Nabór na stworzenie miejsca pracy w ekonomizujacym się podmiocie ekonomii społecznej będziemy prowadzić w późniejszym terminie.

Konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ruszył!

1 Grudzień, 2015 - 14:04 -- OWES

Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 ruszył 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach: Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie design thinking

1 Grudzień, 2015 - 13:25 -- OWES

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje cykl bezpłatnych wizyt studyjnych organizowanych u beneficjentów, którzy w ubiegłej perspektywie finansowej realizowali projekty  z EFS.
Wizyty będą  połączone  z warsztatem DESIGN THINKING (myślenie projektowe), udział w którym  na celu pomóc przyszłym beneficjentom RPO WSL przekuć swój pomysł na projekt w realny sukces.

Warsztat poprowadzi Pani Justyna Szustakiewicz z Politechniki Gdańskiej.

Bielsko-Biała. Budżet Obywatelski - ostatnia szansa na oddanie głosu

13 Listopad, 2015 - 13:29 -- OWES

Dziś mija ostatni dzień głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Bielska-Białej mogą oddać swój głos jeszcze tylko dziś na przykład poprzez stronę internetową www.obywatelskibb.pl do godz. 24.00. Wybierać można jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Należy pamiętać o potwierdzeniu swojego głosu i kliknąć na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany podczas głosowania.

Konferencja w Katowicach „Zostań przedsiębiorcą społecznym!"

13 Listopad, 2015 - 13:27 -- OWES

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza 20 listopada 2015 r. w godz. 10.00-15.00  do udziału w konferencji pn. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020”, której tematem przewodnim będzie przedsiębiorczość społeczna.

Strony