Aktualności

KONKURS: Wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

25 Styczeń, 2016 - 12:21 -- OWESBCP

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w różnych formach:

Tags: 

Kampania na rzecz Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej

21 Styczeń, 2016 - 11:53 -- OWESBCP

Do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje z Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoch, Portugalii prowadzą w tym celu kampanię i organizują poparcie społeczne. W Polsce ideę popiera i zachęca do podpisu - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielnia Socjalnych.

Tags: 

Pakiety prawne i księgowe - NABÓR TRWA !

21 Styczeń, 2016 - 08:12 -- Administrator

Informujemy, iż Lider projektu OWES (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) prowadzi nabór wniosków na pakiety księgowe oraz pakiety prawne.

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych i księgowych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z usług OWES po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego, pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Tags: 

Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

20 Styczeń, 2016 - 13:34 -- OWESBCP

Zachęcamy do odwiedzenia internetowego katalogu podmiotów i usług ekonomii społecznej działających na terenie naszego województwa, stworzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Na portalu można znaleźć informacje o produktach i usługach oferowanych przez PES-y. Narzędzie zostało stworzone z myślą o promocji społecznie odpowiedzialnych zakupów.

Tags: 

Strony