12 000 zł na DESIGN !!!

6 Październik, 2016 - 09:30 -- OWES

Informujemy, iż w dniu 10/10/2016r. Lider projektu OWES (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) rozpoczyna nabór na pakiet designu.  Pakiet designu to nowatorska forma wsparcia opracowana przez OWES, która polegać będzie na udzieleniu wsparcia eksperckiego Podmiotom Ekonomii Społecznej z zakresu wypracowania/przemodelowania oferowanego przez PES produktu/usługi, tak by mógł się stać produktem/usługą bardziej rynkowym (designerskim). Pakiet designu ma na celu wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Działania eksperckie zostaną zlecone specjalistom w zakresie designu. OWES zaplanował po 12.000zł na jeden pakiet designu.

W ramach niniejszego konkursu OWES planuje rozdysponować dwa pakiety designu.

Nabór trwa od 10/10/2016r. do 21/10/2016r.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z usług OWES po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego, pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wsparciem w formie pakietu designu.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia BCP, za pośrednictwem poczty, a także elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego  formularza na adres owes@bcp.org.pl

Formularze będą oceniane w oparciu o zasady oceny określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES subregionu południowego.

Formularz zgłoszeniowy do pakietu designu