Zaproszenie do składania ofert - trener na szkolenie

12 Styczeń, 2018 - 11:46 -- OWESUM

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, partner w projekcie OWES subregionu południowego, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 16-godzinnego szkolenia (2 dni szkoleniowe x 8 h, 1h szkoleniowa=45min), które odbędzie się 30-31.01.2018r. z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych. Termin składania ofert upływa 19.01.2018r. o godz. 15:00.

Aplikacje proszę składać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się poniżej i wysłanie skanu na adres owes@bielsko-biala.pl lub za pomocą poczty na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała (decyduje data wpłuywu)

Szczegóły zapytania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.