Zapraszamy do udziału w konkursie LGR Bielska Kraina

9 Październik, 2017 - 09:28 -- OWESBCP

Konkurs LGR Bielska Kraina skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji podległych JST oraz organizacji pozarządowych, których celem jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybolóstwa i akwakultura. Konkurs został podzielony na dwa zadania.

1. Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych. Pula środków w tym zadaniu to 232.000,00 zł

2. Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy. Pula środków w tym zadaniu to 200.000,00 zł

Termin składania wniosków: 30.102017-15.11.2017

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania: