Zapraszamy do udziału w bezpłatnym Forum: „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina” w dniu 22.02.2018r. w Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice

15 luty, 2018 - 11:49 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum pt. : „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”, które odbędzie się w dniu 22.02.18r., w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice w Czechowicach- Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II Forum będzie poświęcone dyskusji o możliwościach rozwoju ekonomii społecznej w Gminach Subregionu Południowego.
Forum jest skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z subregionu południowego: Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących Rady Miejskiej, Sekretarzy, Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i innych osób zainteresowanych  rozwojem ekonomii społecznej w Gminie.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z dobrą praktyką Miasta Czechowice-Dziedzice, gdzie od kilku miesięcy działa Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best założona przez dwie gminy: Miasto Czechowice-Dziedzice i Gminę Bestwina. Ponadto przybliżymy narzędzia odpowiedzialnych zamówień publicznych tj. In House, klauzule społeczne, zlecanie zadań wyłącznie spółdzielniom socjalnym. Animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej przedstawi również możliwości finansowania powstawania Podmiotów Ekonomii Społecznej na lata 2018-2023 ze środków Unii europejskiej.  Ponadto każdy uczestnik Forum będzie miał okazję zabrać głos w dyskusji o możliwościach rozwoju ekonomii społecznej w Gminach Subregionu Południowego. 
Forum jest pod patronatem Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice
Udział w Forum jest bezpłatny.

Pliki do pobrania: