Zapraszamy do udziału w bezpłatnym Forum Międzysektorowym pn. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

8 Sierpień, 2019 - 12:37 -- OWES

Zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego na bezpłatne spotkanie realizowane w ramach Forum Międzysektorowego pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej".

Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a prowadzone przez Panią Iwonę Niedojadło z Fundacji FLEXI MIND. Forum odbędzie się 16 września 2019 r. w Katowicach w godz. 9.30 - 15.30. 

Poniżej znajdziecie Państwo program  Forum, a zgłoszenia do udziału odbywają się pooprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://es.rops-katowice.pl/
Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.