Zachęcamy organizacje do wzięcia udziału w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego. Termin składnia wniosków - 02 luty 2018r.

11 Styczeń, 2018 - 09:41 -- OWES

Zapraszamy organizacje, stowarzyszenia, które działają w obszarze edukacji obywatelskiej, organizują inicjatywy angażujące obywateli i społeczności lokalne, działające w lokalnych partnerstwach, wykorzystujących lokalne zasoby ludzkie i materialne do aplikowania o grant w ramach Funduszu Obywatelskiego Fundacji dla Polski.Szczegółowe informacje dotyczące obszarów wsparcia w ramach programu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy

Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to kwota 10 tyś zł. Od organizacji chcących aplikować o środki z Funduszu nie jest wymagany wkład własny. Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek wstępny, który zostanie przeanalizowany przez Radę Funduszu Obywatelskiego. Rada wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu – tzn. przedstawić wniosek pełny. Zachęcamy do złożenia wniosku wstępnego dostępnego poniżej. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do dnia 2 lutego 2018 r. Informacja o decyzji Rady dot. przejścia wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r. Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek. Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Radę.

Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w marcu 2018 r. Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu.

Szczegółowych informacji na temat grantu udziela także Biuro projektu pod nr tel. 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00, kom. 503905605, droga mailową: julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl