Zachęcamy organizacje do składania wniosku o grant na innowacje społeczne w ramach projektu:„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” Termin składnia wniosków - 23 marzec 2018r.

1 Marzec, 2018 - 10:41 -- OWES

Zapraszamy osoby fizyczne i organizacje pozarządowe zajmujące sie edukacje dorosłych do składania wniosku o grant w ramach projektu  „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. Nabór potrwa do 12 marca 2018 r.

 

Do składanego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć min.2 max.4 referencje środowiskowe. Mają być one wystawione w związku z ubieganiem się o grant. Prosimy o uwzględnienie w nich następującego sformułowania: Referencje wydaje się w związku z ubieganiem się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie: http://inkubatorinnowacji.com/o-projekcie/  możecie także uzyskać informację telefonicznie: Agnieszka Ciszewska tel. 603 811 156, 42 632 27 20 lub pisać na adres mailowy:innowacje@newtechlodz.com