Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w BSA Teatr Grodzki

8 Czerwiec, 2020 - 13:31 -- OWESTG

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.