Wyniki oceny formalnej FIO 2014 opublikowane

25 Kwiecień, 2014 - 14:27 -- OWES

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że na stronie Departamentu Pożytku Publicznego została opublikowana lista formalna ocen ofert złożonych w Priorytetach 2, 3 i 4 w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 : http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,oceny,formalnej,3551.html

Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej wniosków planowane jest w połowie maja.