Wyniki IV naboru na Pakiety Marketingowe

23 Marzec, 2018 - 14:48 -- OWESBCP

W czwartym naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęło 10 wniosków od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji. Są to:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

3. Fundacja Ganpahar

4. Imperium Sportu

5. Fundacja Mysikrólik - Na Pomoc Dzikim Zwierzętom

6. Stowarzyszenie Zamkowy Klub Jeździecki w Grodźcu Śląskim

Wymienione podmioty po zawarciu stosownej umowy przystąpią do realizacji wskazanych przez siebie usług i doradztwa marketingowego.

Zwycięzcom gratulujemy.