Wyniki III naboru na Pakiety Marketingowe

25 Styczeń, 2018 - 15:55 -- OWESBCP

W trzecim naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęły 22 wnioski od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji z najwyższą punktacją. Są to: 

1. Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina

2. Fundacja dla Beskidu O/Szczyrk

3. Żywiecka Fundacja Rozwoju

4. Spółdzielnia Socjalna Lumen-Women

5. Fundacja For Event

6. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych

Wymienione podmioty po zawarciu stosownej umowy przystąpią do realizacji wskazanych przez siebie usług i doradztwa marketingowego.

Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnym naborze, który zostanie ogłoszony w marcu 2018r.