Wolne miejsca na wizytę studyjną organizowaną przez ROPS do ZAZu w Lalikach

19 Sierpień, 2015 - 13:39 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach zaprasza na wizytę studyjną z przewodnim tematem - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” - w miejscowości Laliki, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia br., tj. w przyszłym tygodniu w środę.

W wizycie mogą wziąć udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

W załączeniu znajduje się program wizyty. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny po nr tel. 32 730 68 87. Pełna informacja o rekrutacji na wizyty studyjne jest dostępna pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/wizyty-studyjne-rekrutacja-2