Wizyta studyjna pt. „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gminy”.

9 Czerwiec, 2016 - 12:37 -- OWES

W imieniu Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli władz lokalnych ( subregion południowy: powiat bielski, cieszyński, żywiecki), w szczególności: Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rady Gminy, Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej i decydentów mających wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji dot. rozwoju gmin, na wizytę studyjną pt. „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gminy” w dniach 16-17 czerwca 2016r.

Wizyta studyjna  „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gminy” jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z dobrymi przykładami funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez gminy.  Ponadto w programie wizyty przewidziano wykłady merytoryczne m.in. prowadzone przez Burmistrza Miasta Brzeziny Marcina Pluta dot. korzyści z wdrażania ekonomii społecznej w gminie i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi na przykładzie miasta Brzeziny, aspektów formalno-prawnych stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, innowacyjnych narzędzi dla samorządów uwzględniających aspekty społeczne np. konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, przedsiębiorczość społeczna, rewitalizacja społeczna.

Poprzez ukazanie dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych chcemy zachęcić Państwa do wdrażania sprawdzonych rozwiązań w Państwa gminach, promować zatrudnianie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ukazać  możliwości finansowania takich przedsięwzięć m.in. w ramach projektu „OWES subregionu południowego”.
Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1.

Udział w wizycie jest bezpłatny. Zapewniamy transport, wyżywienie, nocleg oraz wykłady merytoryczne.
 
Prosimy o zgłoszenia udziału tel. 33 496 02 44 bądź mailowo na adres: ewelina.polak@bcp.org.pl w terminie do 10.06.2016r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.