Wizyta studyjna "Dobre praktyki ekonomii społecznej"

9 Wrzesień, 2014 - 12:39 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 23-24 września. Tym razem będziemy gośćmi we Wrocławiu i Byczynie. W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

- Spółdzielnie socjalne działające we Wrocławiu, m.in. Spółdzielnię socjalną PANATO http://www.panato.org/

- Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Byczynie, w tym zwiedzimy lokalny gród http://grod.pl.tl/

W ramach wizyty studyjnej zapewniamy dla uczestników transport, nocleg oraz wyżywienie. Udział w wizycie jest nieodpłatny. Wizyta organizowana jest w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania swego udziału w wizycie! Poniżej w załączniku znajduje się program wizyty oraz formularz zgłoszeniowy. O udziale w wizycie decyduje kolejność zgłoszenia potwierdzona przesłaniem podpisanego formularza. Formularz proszę przesłać na adres barbara.parzonka@bcp.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby OWES.