Wasze Pomysły + Nasi doradcy = Granty na Wasze działania

13 Grudzień, 2013 - 14:03 -- OWES

Ruszają nowe programy dofinansowania działań podmiotów ekonomii społecznej na lata 2014-2020. Rada Ministrów w dniu 27 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w Programie Erasmus+, który nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Jednakże to już dzisiaj rozpoczyna się czas, aby wszystkie organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne rozpoczęły przygotowania do składania wniosków o dofinansowanie swoich działań.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania z naszymi doradcami w tym zakresie. Jeżeli w Waszych głowach pojawiły się ciekawe pomysły na projekty, szukacie środków finansowych na ich zrealizowanie, nasi doradcy zupełnie bezpłatnie pomogą Wam dopasować je, „uszyć na miarę” do wytycznych narzuconych przez organy przyznające środki finansowe. Wystarczy telefonicznie skontaktować się z specjalistkami ds. informacji tel. 33 496 02 44 lub też mailowo: informacja.owes@bcp.org.pl, celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania z doradcą.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!