Trzeci nabór na pakiety marketingowe

8 Styczeń, 2015 - 09:41 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 19 stycznia do 23 stycznia 2015 roku odbędzie się trzeci nabór wniosków na pakiety marketingowe. W wyniku naboru zostana wybrane 4 organizacje do realizacji pakietów marketingowych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (Zasady przyznawania pakietów marketingowym opisane zostały w paragrafie 8 - "Usługi specjalistyczne") oraz formularz zgłoszeniowy do usług marketingowych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej” oraz w zakładce OFERTA „Pakiety księgowe, marketingowe, prawne”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 oraz załączone w formie elektronicznej poniżej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pole "Uzasadnienie skorzystania z pakietu usług". W tym miejscu należy opisać w jaki sposób wykonane w ramach pakietu produkty przyczynią się do ekonomizacji podmiotu - wypromują jakąś usługę, produkt.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wsparciem w formie pakietów do składania wniosków w podanym terminie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Wnioski przysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.