TARCZA ANTYKRYZYSOWA - NOWE BRANŻE UPRAWNIONE DO JEDNORAZOWEJ DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

1 luty, 2021 - 11:33 -- OWES

Informujemy, iż Powiatowe Urzędy Pracy w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu  od dnia 01.02.2021r. rozpoczęły nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców na dotacje, zgodnie z art. 15 zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie rozporządzenia rozdział 3.Dotacja może zostać udzielona do wysokości 5000 zł. Wykaz branż uprawionych do otrzymania wsparcia znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Nabór będzie prowadzony do dnia 31.03.2021r.

Wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Przypominamy, iż warunkim otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej w wymienionych branżach na dzień 30 listopada 2020r. bez zawieszenia w tym dniu oraz wykazanie przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał przychód – z działalności określonej ww. PKD – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach PUP: