Termin naboru Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany

Termin naboru Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany.

26 Listopad, 2013 - 10:59 -- OWES

Szanowni Państwo,

W związku planowanym na dzień 30 listopada 2013, zakończeniem etapu doradczo –szkoleniowego informujemy, że w okresie od 2 do 13 grudnia 2013 odbędzie się nabór Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany.
Dokumenty należy składać w biurze projektu lub przesłać na adres "Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południoweg" zgodnie z zapisami Procedury przyznawania środków finansowych na  założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu OWES subregionu południowego.

Subscribe to RSS - Termin naboru Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany