ROPS

Szkolenia ROPS

28 Październik, 2014 - 09:06 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego:

Zapraszamy do udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości organizowanych przez ROPS w Katowicach

15 Wrzesień, 2014 - 14:08 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej. Kongres odbędzie się 30 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Targi przedsiębiorczości - wystąp w roli wystawcy!

27 Sierpień, 2014 - 12:46 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pragniemy zaprosić podmioty ekonomii społecznej z naszego subregionu do wzięcia udziału w targach przedsiębiorczości społecznej, które odbędą się 30 września 2014 roku w Katowicach, w charakterze wystawców.

ROPS zaprasza na warsztaty na temat budowania partnerstw lokalnych

26 Maj, 2014 - 16:13 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat „Budowania efektywnego partnerstwa lokalnego”.

Warsztaty skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z poszczególnych subregionów województwa śląskiego.

Strony

Subscribe to RSS - ROPS