ankieta

Monitoring Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

14 Marzec, 2016 - 14:32 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in.

Subscribe to RSS - ankieta