Szkolenie "Tworzenie spółdzielni socjalnej przez podmioty ekonomii społecznej"