Szkolenie "Jak rozwinąć działalność gospodarczą/odpłatną w podmiotach ekonomii społecznej"