Spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”

14 Wrzesień, 2016 - 18:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, w tym społecznych, a także pracowników podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujących z sektorem ES.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 września 2016 roku w Katowicach (w godzinach 9:00-15:30). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły